กินทุเรียนเป็นครั้งแรก ドリアンを食べてみた (#8)

คนญี่ปุ่นกินทุเรียนเป็นครั้งแรก 初!ドリアンを食べてみた (#8)

คนญี่ปุ่นกินทุเรียนเป็นครั้งแรก 初!ドリアンを食べてみた (#8)

คนญี่ปุ่นกินทุเรียนเป็นครั้งแรก 初!ドリアンを食べてみた (#8)

คนญี่ปุ่นกินทุเรียนเป็นครั้งแรก 初!ドリアンを食べてみた (#8)

คนญี่ปุ่นกินทุเรียนเป็นครั้งแรก 初!ドリアンを食べてみた (#8)

คนญี่ปุ่นกินทุเรียนเป็นครั้งแรก 初!ドリアンを食べてみた (#8)

คนญี่ปุ่นกินทุเรียนเป็นครั้งแรก 初!ドリアンを食べてみた (#8)

คนญี่ปุ่นกินทุเรียนเป็นครั้งแรก 初!ドリアンを食べてみた (#8)

คนญี่ปุ่นกินทุเรียนเป็นครั้งแรก 初!ドリアンを食べてみた (#8)

คนญี่ปุ่นกินทุเรียนเป็นครั้งแรก 初!ドリアンを食べてみた (#8)

คนญี่ปุ่นกินทุเรียนเป็นครั้งแรก 初!ドリアンを食べてみた (#8)

【Tags】: 

กะทิกินทุเรียนเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะ
บทสนทนาทั้งหมดครึ่งหนึ่งเป็นภาษาไทย และอีกครึ่งหนึ่งเป็นญี่ปุ่นนะคะ
ドリアンを人生で初めて食べてみました。
前半はタイ語、後半は日本語になっています。

【Vocab】: 

คำศัพท์ที่กะทิพูดในคลิป
動画内で使った単語

・ドリアン (ทุเรียน turian)
・味見 あじみ(ชิม chim)
・嗅ぐ かぐ(กลิ่น glin(คำกริยา)
・におい(กลิ่น glin(คำนาม)
・初心者 しょしんしゃ(ผู้เริ่มต้น puu reem ton)
・小ちゃい ちっちゃい(เล็ก lek(ภาษาพูดของちいさい)

・あれ?(ห๊ะ ha ใช้เมื่อมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น)
・反応 はんのう(ปฏิกิริยากิริยาข patigiriyaa)
・思ってたより おもってた より(ไม่〜อย่างที่คิด mai〜yaang tii kid)
・雑巾 ぞうきん(ผ้าขี้ริ้ว paakiiriu)
・腐った魚 くさった さかな(ปลาเน่า plaa nao)
・種 たね(เมล็ด maled)

・時間差 じかんさ(time lag)
・何とも言えない なんともいえない(อธิบายยาก atibaai yaak)
・臭い くさい(เหม็น meen)
・噛む かむ(เคี้ยว kiao)
・意外 いがい(ผิดคาด pid kaad)

・栄養 えいよう(สารอาหาร saan ahaan)
・ミネラル(แร่ธาตุ reetaat)
・予防 よぼう(ป้องกัน pong gan)
・貧血 ひんけつ(โรคโลหิต rook loohit)
・血行を促進する けっこう を そくしん する(ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดี)
・果物 くだもの(ผลไม้ ponlamaai)
・トップクラス(มากที่สุดอันดับต้นๆ maak tiisud andap tonton)
・高血圧 こうけつあつ(โรคความดันสูง rook kwaam dansunng)

・健康 けんこう(สุขภาพ skapaap)
・死ぬ しぬ (ตาย taai)
・本当 ほんとう(เรื่องจริง ruang jing)
・危ない あぶない(อันตราย antaraay)
・予想 よそう(คาด kaad)
・水 みず(น้ำ naam)
・おいしい (อร่อย arooy)

⇐PREV / NEXT⇒