• บ๊วย 梅
  • ตอนที่ยุ่งมาก 忙しい時
  • สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 日本語能力試験
  • HAPPY NEW YEAR!2015
  • HAPPY NEW YEAR!2017
  • ไปจ๊อกกิ้ง ジョギング
  • พักที่อำเภอปากช่อง パクチョンで一泊
  • หนาวมาก 凍えるほど寒い
  • จะไปเที่ยวภาคเหนือไทย タイ北部へ行く!
  • น้ำเย็นกลายเป็นน้ำร้อน 冷水がお湯にな...

Pages