• ปราสาทพนมรุ้ง パノムルン遺跡
  • งานเลี้ยงรุ่น 同窓会
  • อยากรู้อยากเห็น 好奇心
  • พูดอีกครั้ง もう一度お願いします
  • ระดับขั้น 程度を表す
  • คิดถึงอาหารญี่ปุ่น 日本食が恋しい
  • สอบผ่านระดับPre-2nd タイ語検定準2級合格...
  • ทำอาหารไม่เก่ง 料理が下手
  • ผู้เฒ่าเต่า 亀仙人
  • (4) ชื่อเล่นไทย タイのニックネーム

Pages