• อวกาศ 宇宙
  • เป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่ 日本語の先生になり...
  • สักวันในสักที่ いつかどこかで
  • สำนวนที่ใช้ในที่ทำงาน 職場で使うフレー...
  • ทำไม どうして
  • ตอนรู้สึกป่วย 体調不良を伝える時 (#7)
  • รสชาติ 味
  • มาจากโตเกียว 東京出身
  • ครอบครัว 家族
  • สอบภาษาไทยครั้งที่2 第2回タイ語検定

Pages