• วันหยุดที่สำคัญ 大切な休日
  • (4) ชื่อเล่นไทย タイのニックネーム
  • ยิ้มเยอะๆ 笑顔
  • ง่วงมาก すごく眠い
  • สอบภาษาไทยครั้งที่2 第2回タイ語検定
  • HAPPY NEW YEAR!2015
  • เงิน お金
  • สุขสันต์ วันศุกร์ ハッピーフライデー
  • เกม ゲーム
  • ผลไม้ 果物

Pages