• เฟอร์นิเจอร์ 家具
  • ผู้เฒ่าเต่า 亀仙人
  • จะระเบิด はち切れそう
  • ทำงานอะไร 仕事は何ですか?
  • นักซูโม่ おすもうさん
  • มาจากโตเกียว 東京出身
  • เรียนภาษาไทย タイ語の勉強
  • ทำไม どうして
  • ช่วยด้วย 助けて!
  • ผอมลงมาก めっちゃ痩せた

Pages