• ตื่นเต้น ワクワク
  • ที่อยากไป 行ってみたい場所
  • ไม่เก่ง 下手です...
  • ไม่เผ็ดมากนะ 辛くしないで
  • มากกว่า 〜よりたくさん
  • ระดับขั้น 程度を表す
  • ฝันดีนะคะ いい夢見てね
  • สักวันในสักที่ いつかどこかで
  • สำนวนที่ใช้ในที่ทำงาน 職場で使うフレー...
  • (6) คำภาษาไทยที่สั้นๆ 短すぎるタイ語

Pages