ย้อนเวลาไปอดีต タイムスリップ

【Tags】: 

กะทิย้อนเวลาไปอดีตค่ะ คุณเห็นฉันไหม?

カティは過去へタイムスリップしました。わたし、見える?
Kati wa kako e taimusurippu shimashita. watashi mieru?

【Vocab】: 

・ย้อน เวลา ヨーン ウェーラー(タイムスリップ taimusurippu)
*ย้อน ヨーン(戻る modoru)
*เวลา ウェーラー (時間 jikan)
・อดีต アディー(過去 kako)

・คุณ クン(あなた anata)
・เห็น ヘン(見る miru)
・ฉัน チャン(わたし watashi)

⇐PREV / NEXT⇒