• ตอนไปร้านอาหาร レストランで使う会話 (#6)
  • ชอบกีฬาอะไร 好きなスポーツ
  • งานอดิเรกของคุณ あなたの趣味は?
  • กะทิมีของเยอะ 荷物が多い
  • ไปจ๊อกกิ้ง ジョギング
  • น้ำพุร้อน 温泉
  • หายไวๆนะ 早く元気になってね
  • ระดับขั้น 程度を表す
  • น้ำเย็นกลายเป็นน้ำร้อน 冷水がお湯にな...
  • อาชีพ 職業

Pages