เวลา 時間

【Tags】: 

เวลาผ่านไปเร็วเกินไป !

時間が経つのが早すぎる!
jikan ga tatsu noga hayasugiru!

【Vocab】: 

・เวลา ウェーラー(時間 jikan)
・ผ่านไป パーンパイ(経つ tatsu)
・เร็ว ラオ(早い hayai)
・เกินไป グェーンパイ (〜すぎる 〜sugiru)

⇐PREV / NEXT⇒