ชอบฟังเพลงอะไร 好きな歌

【Tags】: 

ฉันฟังเพลงไทยทุกวันค่ะ♪ คุณชอบฟังเพลงอะไรคะ?

私はタイの歌を毎日聞いています♪ あなたは何の歌が好きですか?
watashi wa tai no uta wo mainichi kiite imasu♪ anata wa nanno uta ga sukidesuka?

【Vocab】: 

・ฟัง ファン(聞く kiku)
・เพลง プレン(歌 uta)
・ทุกวัน トゥクワン(毎日 mainichi)
・คุณ クン(あなた anata)
・ชอบ チョープ(好き suki)
・อะไร アライ(何 nani)

⇐PREV / NEXT⇒