ติดเฉาก๊วย 仙草ゼリー

【Tags】: 

ช่วงนี้กะทิติดเฉาก๊วยมากเลย เป็นภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเซนโซเยลลี่ กินกับนำ้ตาลทรายแดงค่ะ
最近チャオグワイにハマっています。日本語では仙草ゼリーと言い、赤砂糖をつけて食べます。
さいきん チャオグワイ に はまって います。にほんご で は せんそう ゼリー と いい、あかざとう を つけて たべます。

เฉาก๊วยหน้าตาเป็นสีดำ ตอนแรกเลยไม่กล้ากิน แต่พอกินแล้วรู้สึกเหมือนกินขนมญี่ปุ่นและร่างกายจะรู้สึกเย็นดี เหมาะสมกับวันที่อากาศร้อนมากเลยค่ะ
最初は見た目が黒いので食わず嫌いでしたが、食べてみたら日本の和菓子のようで、体がひんやりして暑い日に最適です!
さいしょ は みため が くろい ので くわずぎらい でしたが、たべて みたら にほん の わがし のようで、からだ が ひんやり して あつい ひ に さいてき です!

 

【Vocab】: 

・ช่วงนี้ chwang nii(最近 saikin)
・ติด tid(ハマる hamaru)
*หมกมุ่น mogmun(ハマる hamaru / 夢中になる muchuu ni naru)
*คลั่งไคล้ klang klay(ハマる hamaru / 熱狂 nekkyou)
・เฉาก๊วย chaogway(仙草ゼリー sensou zerii)
・มากเลย maag leey(とても totemo)

・เป็น pen(〜で 〜de)
・ภาษาญี่ปุ่น paasaa yiipun(日本語 nihongo)
・เรียกว่า riag waa(〜と言う 〜to iu)
・กิน gin(食べる taberu)
・กับ gap(と to)
・นำ้ตาลทรายแดง naamtaan saaydeeng(赤砂糖 akazatou)

・หน้าตา naataa(見た目 mitame)
・สีดำ ski dam(黒 kuro)
・ตอนแรก toon reeg(初め hajime)
・เลย leey(〜なので 〜nanode)
・ไม่กล้า mai glaa(勇気がない yuuki ga nai)
*食わず嫌い kuwazu girai(การไม่ชอบทั้งที่ยังไม่ได้กินดู)

・แต่ tee(〜が 〜ga)
・พอ〜แล้ว poo〜leep(〜てみたら 〜mitara)
・รู้สึก ruusuk(感じる kanjiru)
・เหมือน muan(〜のよう 〜no you)
・ขนมญี่ปุ่น kanom yiipun(和菓子 wagashi)
*日本 nihon(ญี่ปุ่น yiipun)

・ร่างกาย rang gaay(体 karada)
・เย็นดี yendii(涼しい suzushii/ ひんやり hinyari)
・เหมาะสม mosom(適する tekisuru)
・วัน wan(日 hi)
・อากาศร้อน agaat roon(暑い)
*最適 saiteki(เหมาะสมมากที่สุด)

⇐PREV / NEXT⇒