คำศัพท์เกี่ยวกับอากาศ 天気に関する言葉 (#4)

คำศัพท์เกี่ยวกับอากาศ 天気に関する言葉 (#4)

【Tags】: 

---------------------------------
ร้อน roan
暑い atsui

อบอุ่น ob un
温かい atatakai
*แต่ภาษาพูดคือ あったかい attakai

เย็นสบาย yensabaai
涼しい suzushii

หนาว naaw
さむい samui
---------------------------------
มาก maak
すごく sugoku / とても totemo
*totemo เป็นทางการ

หนาวมาก naaw maak
すごく寒い sugoku samui
とても寒い totemo samui
---------------------------------
นิดหน่อย nidnoi
ちょっと chotto

หนาวนิดหน่อย naaw nidnoi
ちょっと寒い chotto samui
---------------------------------
อากาศสดใส aagaad sodsai
晴れ hare

อากาศดี aagaad dii
いい天気 ii tenki

มีเมฆ miimeek
曇り kumori
เมฆ meek
雲 kumo

ฝน fon
雨 ame

หิมะ hima
雪 yuki

⇐PREV / NEXT⇒