หนังผี ホラー映画

【Tags】: 

กะทิไม่ชอบดูหนังผีค่ะ
คุณชอบดูหนังแบบไหนคะ?

カティはホラー映画が嫌いです。
あなたはどんな映画が好きですか?
Kati wa horaa eiga ga kirai desu.
Anata wa donna eiga ga suki desuka?

【Vocab】: 

・ไม่ชอบ マイチョープ(嫌い kirai)
・ดู ドゥー(観る miru)
・หนังผี ナンピー(ホラー映画 horaa eiga)
*หนัง ナン(映画 eiga)
*ผี ピー(幽霊 yuurei)
・คุณ クン(あなた anata)
・ชอบ チョープ(好き suki)
・แบบไหน ベーブナイ(どんな donna)

⇐PREV / NEXT⇒