• ไปญี่ปุ่น 日本へ
  • 〜เกินไป 〜すぎる
  • อาชีพ 職業
  • ตื่นเต้น ワクワク
  • ไม่สำเร็จ 失敗
  • ย้ายบ้าน 引っ越し
  • เกะกะ 邪魔
  • มากกว่า 〜よりたくさん
  • อยากไปทะเล 海に行きたい
  • อวกาศ 宇宙

หน้า