วิวัฒนาการของกะทิ カティの進化

【Tags】: 

วิวัฒนาการของกะทิ

カティの進化
Kati no shinka

【Vocab】: 

① เด็กทารก デッグターロッ(赤ちゃん akachan)
② อนุบาล アヌバーン(幼稚園 youchien)
③ ประถม プラトム(小学校 shougakkou)
④ มัธยมต้น マッタヨムトン(中学校 chuugakkou)
⑤ มัธยมปลาย マッタヨムプラーイ(高校 koukou)
⑥ มหาวิทยาลัย マハーウィッタヤーライ(大学 daigaku)
⑦ พนักงาน パナッガーン(社会人 shakaijin)
⑧ เปลี่ยนงาน プリアンガーン(転職 tenshoku)
⑨ ปัจจุบัน バッジュバン(現在 genzai)
・วิวัฒนาการ ウィワッタナーガーン(進化 shinka)

*②〜⑤はนักเรียน ナッグリアンを、
⑥はนักศึกษา ナッグスックサーを前につけると
「小学生」のように生徒のことを表します。

⇐PREV / NEXT⇒