ครอบครัว 家族

【Tags】: 

นี่คือครอบครัวกับสัตว์เลี้ยงของฉันค่ะ

これは私の家族とペットです。
kore wa watashi no kazoku to petto desu.

【Vocab】: 

・นี่ ニー (これ kore)
・ครอบครัว クロップクルーア(家族 kazoku)
・สัตว์เลี้ยง サッリアン(ペット petto)
・ของฉัน コンチャン(私の)

【Others】: 

・พ่อ ポー(父 chichi)
・แม่ メー(母 haha)
・พี่ชาย ピーチャーイ(兄 ani)
・น้องชาย ノーンチャーイ(弟 otouto)
・พี่สาว ピーサーオ(姉 ane)
・น้องสาว ノーンサーオ(妹 imouto)

・ปู่ プー((父方の) 祖父 sofu)
・ย่า ヤー((父方の)祖母 sobo)
・ตา ター((母方の) 祖父 sofu)
・ยาย ヤーイ((母方の)祖母 sobo)

⇐PREV / NEXT⇒