พูดอีกครั้ง もう一度お願いします

【Tags】: 

อะไรนะคะ? พูดอีกครั้งได้ไหมคะ?

え、何ですか?もう一度お願いします。
e, nandesuka? mouichido onegaishimasu.

【Vocab】: 

・อะไร アライ (何 nani)
・พูด プーッ (言う iu)
・อีกครั้ง イーグクラン (もう一度 mouichido)
・ได้ไหม ダイマイ (〜してくれますか? 〜shitekuremasuka?)
*お願いしますonegaishimasu =กรุณา

⇐PREV / NEXT⇒