อยากรู้อยากเห็น 好奇心

【Tags】: 

กะทิเป็นคนอยากรู้อยากเห็นค่ะ


カティは好奇心のある人です。

Kati wa koukishin noaru hito desu.

【Vocab】: 

・คน コン(人 hito)
・อยาก รู้ อยาก เห็น ヤークルーヤークヘン(好奇心のある koukishin noaru )
*อยาก ヤーク(〜したい 〜shitai)
*รู้ ルー(知る shiru)
*เห็น ヘン(見る miru)

⇐PREV / NEXT⇒