ไม่ชอบวันสงกรานต์ ソンクランが嫌い

【Tags】: 

บอกตรงๆ กะทิไม่ชอบวันสงกรานต์ กรุณาอย่าสาดน้ำใส่คนที่กำลังเดินทางไปทำงาน โดยเฉพาะคนที่ต้องใส่สูทนะคะ(╥_╥)
boog trong trong Kati mai choop wan songkraan garunaa yaa saad naam sai kon tii gamlang dəən taang pai tamngaan dooy chapo kon tii tong sai suut naka

はっきり言うと私はソンクランが嫌いです。出勤する人、少なくともスーツを着ている人には水を掛けないでください笑
haakiri iuto watashi wa Songkran ga kirai des. shukkin suru hito, sukunakutomo suutsu o kiteiru hito niwa mizu o kakenaide kudasai

 

【Vocab】: 

・บอกตรงๆ boog trong trong(はっきり言うと hakkiri iuto)
・ไม่ชอบ mai choop(嫌い kirai)
・วันสงกรานต์ wan songkraan(水掛け祭り mizukake matsuri)

・กรุณาอย่า garunaa yaa(verb+ないでください 〜nai de kudasai)
・สาด saad(水を飛ばす mizu o tobasu)
・น้ำ naam(水 mizu)
・ใส่ sai(掛ける kakeru)
・คน kon(人 hito)
・ที่ tii(関係詞)
・กำลัง gamlang(〜している 〜shiteiru)
・เดินทางไปทำงาน dəən taang pai tamngaan(出勤 shukkin)

・โดยเฉพาะ dooy chapo(特に tokuni)
*少なくとも sukunakutomo(อย่างน้อย yaang nooy)
・ต้อง tong(〜なければならない 〜nakereba naranai)
・ใส่ sai(着る kiru)
・สูท suut(スーツ suutsu)

⇐PREV / NEXT⇒