วันหยุดที่สำคัญ 大切な休日

【Tags】: 

การพักผ่อนอย่างเพียงพอสำคัญจริงๆ
また来週も気持ちよく働くためにも、
また らいしゅう もきもちよく はたらく ため にも

เพื่อที่จะเติมพลังในการทำงานให้ดีต่อไป
十分な休息は本当に大切です。
じゅうぶん な きゅうそく は ほんとう に たいせつ です。

คุยสนุกกับเพื่อนๆ ได้กินอาหารอร่อย
友達と楽しくおしゃべりしたり、おいしいごはんを食べたり、
ともだち と たのしく おしゃべりしたり、おいしい ごはん を たべたり、

ไหว้พระขอพร ทำบุญ..ฯลฯ
お寺を参拝したり、タンブンしたり...
おてら を さんぱい したり、タンブン したり…

ขอบคุณเพื่อนที่พากะทิไปที่ใหม่ๆ
新しい所へ連れて行ってくれた友達に感謝です。
あたらしい ところ へ つれていって くれた ともだちに かんしゃ です。

โคราชยังมีที่น่าไปอีกมากมาย
コラートはまだまだ私が知らない
コラート は まだまだ わたし が しらない

ที่กะทิไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ
素敵なところがたくさんありそうです。
すてきな ところ が たくさん ありそう です。

【Vocab】: 

・การพักผ่อน gaan pakoiin(休息 kyuushoku)
・อย่าง yaang(〜のように 〜no youni)
・เพียงพอ piang poo(十分 juubun)
・สำคัญ samkan(大切 taisetsu)
・จริงๆ jing jing(本当に hontou ni)

・เพื่อที่จะ pua tii ja(〜するために 〜suru tame ni)
・เติมพลัง teem palang(パワーをチャージ pawaa o chaaji)
・ใน nai(〜で 〜de)
・การทำงาน gaan tam nagaan(仕事 shigoto)
・ให้ hai(〜させる 〜saseru)
・ดี dii(いい ii)
・ต่อไป toopai(これからも korekaramo)
*来週 raishuu(อาทิตย์หน้า aatit naa)
*気持ち良く kimochiyoku(อย่างสดชื่น yaang sod chuun)

・คุย kui(おしゃべりする oshaberi suru)
・สนุก sanuk(楽しい tanoshii)
・กับ gap(と to)
・เพื่อน puan(友達 tomodachi)
・กิน gin(食べる taberu)
・อาหาร aahaan(ごはん gohan)
・อร่อย aroy(おいしい oishii)

・ไหว้พระ way pra(参拝 sanpai)
・ขอพร koo poon(お祈りする oinsori suru)
・ทำบุญ tambun(徳を積む toku o tsumu)
・ฯลฯ(など nado)

・ขอบคุณ koop kun(感謝 kansha)
・พา〜ไป paa〜pai(連れて行く tsurete iku)
・ที่ tii(ところ tokoro)
・ใหม่ mai(新しい atarashii)

・โคราช korat(コラート koraato)
・ยัง〜อีก yang〜iig(まだまだ madamada)
・มี mii(ある aru)
・น่าไป naa pai(≒素敵な suteki na/ 行く価値のある)
・มากมาย iig maag maay(たくさん takusan)

・ไม่เคย mai keey(〜た事がない 〜ta koto ga nai)
・รู้ ruu(知っている shitteiru)
・มาก่อน maa goon(今まで imamade)
*〜そうです 〜sou desu(ดูเหมือนว่า duu muan waa〜)

⇐PREV / NEXT⇒