ถึงหัวหิน10ชั่วโมง フアヒンまで10時間

【Tags】: 

ว๊าาาาา... ได้ยินว่าจากโคราชถึงหัวหินนั่งรถทัวร์ใช้เวลา7ชัวโมงก็ถึง
コラートからフアヒンはバスで7時間と聞いていましたが、
コラート から フアヒン は バス で ななじかん と きいて いましたが、

แต่รถติดและรถก็มาเสียด้วยเลยต้องนั่งนิ่งๆ10ชั่วโมงเลย
渋滞の上バスの故障で10時間もかかりました。
じゅうたい の うえ バス の こしょう で じゅう じかん も かかりました。

แต่ในที่สุดฝันก็กลายเป็นความจริง กะทิคิดถึงทะเลมาตั้ง3ปีแล้ว
ですが海にはもう3年もの間ずっと行きたかったので、やっと夢が叶いました。
ですが うみ に は もう さん ねん も の あいだ ずっと いきたかった ので、やっと ゆめ が かないました。

ชายทะเลช่วงนี้หนาวจริงๆ แต่อากาศดีวิวสวยค่ะ
この時期の海辺は寒かったですが、天気もよく景色がきれいでした。
この じき の うみべ は さむかった ですが、てんき も よく けしき が きれいでした。

อยากไปอีกครั้งแต่ขอให้ประเทศไทยมีรถไฟความเร็วสูงในเร็วๆนี้ค่ะ
もう一度行きたいですが、タイにも早く特急列車ができてほしいです。
もう いちど いきたい ですが、タイ にも はやく とっきゅうれっしゃ が できて ほしいです。

 

【Vocab】: 

・ได้ยินว่า dai yin waa(〜と聞いていた 〜to kiite ita)
・จาก jaag(〜から 〜kara)
・โคราช kooraat(コラート koraato)
・ถึง tɯ̌ng(〜まで 〜made/ 着く tsuku)
・หัวหิน huwahin(フワヒン huwa hin)
・นั่ง nang(座る suwaru/ 乗る noru)
・รถทัวร์ rod tuwa(バス basu)
・ใช้เวลา chay welaa(かかる kakaru)
・〜ชัวโมง 〜chuamoong(〜時間 〜jikan)

・แต่ tee(〜が 〜ga/ ですが desuga)
・รถติด rod tid(渋滞 juutai)
・และ〜ด้วย le〜duway(≒その上 sonoue)
・เสีย sia(故障 koshou)
・เลย ləəy(〜なので 〜nanode)
・ต้อง tong(〜しなければならない 〜shinakereba naranai)
・นิ่งๆ ning ning(じっと jitto)

・ในที่สุด nai tiisud(やっと yatto)
・ฝัน fan(夢 yume)
・กลายเป็น(〜に なる 〜ni naru)
・ความจริง kwam jing(現実 genjitsu)
*ฝันก็กลายเป็นความจริง(夢が叶う yume ga kanau)

・คิดถึง kidtung(恋しい koishii)
・ทะเล talee(海 umi)
・ตั้ง3ปี tang saam pii(三年も san nen mo)
・ชายทะเล chaay talee(海辺 umibe)
・ช่วงนี้ chwang nii(この時期 kono jiki)
・หนาว naaw(寒い samui)
・จริงๆ jing jing(本当に hontou ni )
・อากาศดี aagaad dii(天気がいい tenki ga ii)
・วิว wiw(景色 keshiki)
・สวย suway(きれい kirei)

・อยาก yaak(〜たい 〜tai)
・ไป pai(行く iku)
・อีกครั้ง iig krang(もう一度 mou ichido)
・ขอให้ koo hai(≒〜てほしい 〜te hoshii)
・ประเทศไทย prateet thai(タイ tai)
・มี mii(≒できる dekiru)
・รถไฟความเร็วสูง rodfai kwaam reo suung(特急列車 tokkyu ressha)
・ในเร็วๆนี้ nai reo reo nii(早く hayaku)

⇐PREV / NEXT⇒