โรงแรม Escape Huahin

【Tags】: 

พอไปถึงหัวหิน กะทิก็เข้าพักโรงแรมชื่อ Escape Huahin
フアヒンに着いてから私は Escape Huahin と言うホテルに泊まりました。
フアヒン に ついて から わたし は Escape Huahin と いう ホテル に とまりました。

ที่เฝ้ารอคอยเป็นอันดับ2รองจากทะเล
ここは海の次に楽しみにしていたところです。
ここ は うみ の つぎ に たのしみ に していた ところ です。

ที่นี่บรรยากาศดีมาก ตกแต่งด้วยศิลปะทั้งโรงแรม
雰囲気がよく、有名なイラストレーターとコラボしていて、
ふんいき が よく、ゆうめいな イラストレーター と コラボ していて、

อย่างมีสไตล์โดยร่วมมือกับศิลปินนักวาดภาพประกอบชื่อดัง
ホテル全体がアーティスティックにデザインされていました。
ホテル ぜんたい が アーティスティック に デザイン されて いました。

โอกาสหน้ากะทิอยากไปพักที่ Escape Khaoyai สักครั้ง
次回はいつか Escape Khaoyai に泊まってみたいです。
じかい は いつか Escape Khaoyai に とまって みたいです。

ติดใจมากๆค่ะ♡
とても気に入りました。
とても きにいりました。
 

【Vocab】: 

・พอ poo(〜してすぐに 〜shite suguni)
・ไปถึง pai tɯ̌ng(着く tsuku)
・เข้า kao(入る hairu)
・พัก pak(泊まる tomaru)
・โรงแรม rongreem(ホテル hoteru)
・ชื่อ chɯɯ(名前 namae/ 〜という 〜to iu)
・เฝ้ารอคอย fao roo kooy(≒楽しみにしている tanoshiminishiteiru)
・อันดับ2 andap soang(二番目 nibanme)
・รองจาก roong jaag(≒〜の次に/〜no tsugi ni)
・ทะเล talee(海 umi)

・ที่นี่ tiinii(ここ koko)
・บรรยากาศ banyagaad(雰囲気 funiki)
・ดี dii(いい ii)
・มาก maak(とても totemo)
・ตกแต่ง togteng(≒デザインされている dezain sareteiru)
・ด้วย ศิลปะ duway sinlapa(≒アーティスティックに aatisutikku ni)
・ทั้ง tang(全体 zentai)
・อย่างมีสไตล์ yang mii stai(≒アーティスティックに aatisutikku ni)
・โดย dooy(〜で 〜de)
・ร่วมมือ ruwam mɯɯ(コラボ korabo คำย่อจาก コラボレーション)
・กับ gap(と to)
・ศิลปิน sinlapin(アーティスト aatisuto)
・นักวาดภาพประกอบ nagwaadpaappragoad(イラストレーター irasutoreetaa)
・ชื่อดัง chɯɯ dang(有名な yuumei na)

・โอกาส oogaad(機会 kikai)
・หน้า naa(次の tsugi no)
*次回 jikai(ครั้งหน้า krang naa)
・อยาก yaak(〜たい 〜tai)
・ไป pai(行く iku)
・สักครั้ง sak krang(いつか itsuka)
・ติดใจ tidjai(気に入る kini iru)

⇐PREV / NEXT⇒