วัดพระธาตุดอยสุเทพ ドイステープ寺院

วันนี้ได้ไปดอยสุเทพที่เชียงใหม่ค่ะ ฟังที่ไกด์อธิบายแนวคิดของศาสนาพุทธและได้ทำบุญ ก็รู้สึกหายกลุ้มใจและเบาใจขึ้นค่ะ
wannii dai pai doy steep tii chiang mai ka fang tii gai atibaay neeokid kong saasanaa put le dai tambun go ruusuk haay glumjai le bai jai kun ka

チェンマイのドイステープ寺院に行ってきました。ガイドさんによる仏教の思想の説明を聞き、お祈りとお花を添えて、なんだか心が軽くなりました。
チェンマイ の ドイステープ じいん に いってきました。ガイドさん に よる ぶっきょう の しそう の せつめい を きき、おいのり と おはな を そえて、なんだか こころ が かるく なりました。

【Vocab】: 

・วันนี้ wannii(今日 kyou)
・ไป pai(行く iku)
・ดอยสุเทพ doysteep (ドイステープ寺院)
・เชียงใหม่ Chiang Mai(チェンマイ)

・ฟัง fang(聞く kiku)
・ไกด์ gai(ガイド gaido)
・อธิบาย atibaay(説明 setsumei)
・แนวคิด neeo kid(思想 shisou)
・ของ koong(〜の 〜no)
・ศาสนาพุทธ saasnaa put(仏教 bukkyou)
・และ le(と to)

・ทำบุญ tambuun(徳を積む)
-お祈り oinori(อธิษฐาน atitaan)
-花を供える han o soeru(เซ่นดอกไม้ sen doogmaay)
・รู้สึก ruusuk(感じる kanjiru)
・หาย haay(なくなる nakunaru)
・กลุ้มใจ glumjai(悩み nayami)
・เบาใจ baojai(心が軽くなる kokoro ga karuku naru)
・ขึ้น kun(より yori)
*なんだか nandaka(ยังไงก็ไม่รู้)

⇐PREV / NEXT⇒