จะไปเที่ยวภาคเหนือไทย タイ北部へ行く!

【Tags】: 

ในที่สุดฝันก็จะเป็นจริง!ตอนต้นเดือนมีนา กะทิจะไปที่เที่ยวเชียงใหม่และเชียงราย ที่หวังมานานแล้วค่ะ กะทิอยู่เมืองไทยมากกว่า2ปีแล้ว แต่ไม่ค่อยได้ไปเที่ยว ในการเที่ยวนี้ หว้งว่าจะได้เจอด้านใหม่ของเมืองไทยที่กะทิยังไม่เคยเห็นค่ะ เพื่อนๆ มีที่ไหนน่าสนใจก็ช่วยแนะนำด้วยนะคะ
nai tiisud fan goo ja pen jing! toon ton duan miinaa Kati ja pai tiao Chiang Mai le Chiang Rai tii wang maa naan leeo ka Kati yuu muang thai maak gwaa soong pii leeo tee mai koy dai pai tiao nai gaan tiao nii wang waa ja dai jəə daan mai kong muang thai tii Kati yang mai kəəy hen ka, puan puan mii tii nai naa sonjai goo chway nenam dway naka

ようやく夢が叶います!三月初めに、ずーっと行きたかったチェンマイとチェンライに行きます!もう二年以上タイにいますが、あまりタイを旅行した事がありません。なので、この旅では今まで見た事のないタイの新しい一面が見られたらと思います。おすすめの場所がありましたら、ぜひ教えて下さいね。
ようやく ゆめ が かないます!さんがつ はじめに、ずーっと いきたかった チェンマイ と チェンライ に いきます!もう にねん いじょう タイ に いますが、あまり タイ を りょこう したこと が ありません。なので このたび では いままで みたこと の ない タイ の あたらしい いちめん が みられたら と おもいます。おすすめ の ばしょ が ありましたら、ぜひ おしえてくださいね。

【Vocab】: 

・ในที่สุด naitiisud(ようやく youyaku)
・ฝันเป็นจริง fan pen jing(夢が叶う yume ga kanu)
・ตอน toon(〜の時に 〜no toki ni)

・ต้นเดือน ton duan(月のはじめ tsuki no hajime)
・มีนา miinaa(三月 sangatsu)
・ไปที่เที่ยว pai tiao(旅行する ryokou suru)
・เชียงใหม่ Chiang Mai(チェンマイ)
・เชียงราย Chiang Rai(チェンライ)
・หวังมานาน wang maa naan(ずっと〜したかった zutto〜shitakatta)

・อยู่ yuu(いる iru)
・เมืองไทย muang thai(タイ tai)
・มากกว่า maak gwaa(〜以上 〜ijou)
・ปี pii(〜年 〜nen)
・แต่ tee(〜が 〜ga)
・ไม่ค่อย mai kooy(あまり amari)

・การเที่ยวนี้ gaan tiao nii(この旅 kono tabi)
・หว้งว่า wang waa(〜たらと思う 〜tara to omou)
・เจอ jəə(出会う deau)
・ด้านใหม่ daan mai(新しい一面 atarashii ichimen)
・ของ kong(〜の 〜no)
・ยัง yang(まだ mada)
・ไม่เคย mai kəəy(〜た事がない 〜ta koto ga nai)
・เห็น hen(見る miru)

・เพื่อนๆ puan puan(皆さん minasan)
・ที่ไหน tiinai(どこか dokoka)
・น่าสนใจ naasonjai(おもしろい omoshiroi)
・ช่วย chway(助ける tasukeru)
・แนะนำ nenam(おすすめ osusume)

⇐PREV / NEXT⇒