ที่อยากไป 行ってみたい場所

ตอนนี้อยากไปเที่ยวที่ไหนที่สุดคะ
กะทิอยากไปเชียงใหม่หรือฟูกูโอกะค่ะ
ได้ยินว่าเชียงใหม่เป็นที่นิยมในคนญี่ปุ่น และฟูกูโอกะก็เป็นที่นิยมในคนไทยค่ะ
ton nii yaak pai tiao tii nai tii sud ka
Kati yaak pai Chiengmai ruu Fuukuuooka ka
dai yin waa Chiengmai pen tii niyom nai kon yiipun le Fuukuuooka goo pen tii niyom nai kon tai ka

今、どこに一番行ってみたいですか?
カティはチェンマイか福岡に行ってみたいです。
チェンマイは日本人に人気、福岡はタイ人に人気だそうです。
ima dokoni ichiban itte mitai desuka
Kati wa Chenmai ka Fukuoka ni itte mitai desu.
Chenmai wa nihonjin ni ninki, Fukuoka wa Taijin ni ninki dasou desu.

*行きたい ikitai(อยากไป)
*行ってみたい itte mitai(อยากลองไป)
~たい เป็นจุดประสงค์
~てみたい แสดงสิ่งที่ไม่เคยทำและอยากลองทำในอนาคต

【Vocab】: 

・ตอนนี้ ton nii(今 ima)
・อยาก yaak(〜たい 〜tai)
・ไปเที่ยว pai tiao(旅行に行く ryokou ni iku)
・ที่ไหน tiinai(どこ doko)
・ที่สุด tiisud(一番 ichiban)

・เชียงใหม่ Chiengmai(チェンマイ chenmai *タイ北部最大の都市 )
・หรือ ruu(〜か ka/ または matawa)
・ฟูกูโอกะ Fuukuuouka(福岡 fukuoka)

・ได้ยินว่า dai yin waa(〜だそうです。dasou desu)
・เป็นที่นิยมใน pen tii niyom nai(〜に人気 ni ninki)
・คนญี่ปุ่น kon yiipun(日本人 nihonjin)
・คนไทย kon thai(タイ人 taijin)

⇐PREV / NEXT⇒