เครื่องเขียน 文房具

【Tags】: 
【Vocab】: 

【 เครื่องเขียน クルーアンキアン(文房具 bunbougu)】
・ปากกา パーガー(ペン pen)
・ปากกา เมจิค パーガー マージッ(マジック majikku)
・ดินสอ ディンソー(鉛筆 enpitsu)
・ดินสอกด ディンソーゴッ(シャーペン shaapen)
・สีไม้ シーマーイ(色鉛筆 iro enpitsu)
・ยางลบ ヤーンロッブ(消しゴム keshigomu)
・สมุด サムッ(ノート nooto)
・กรรไกร ガンガイ(ハサミ hasami)
・ไม้บรรทัด マーイバンタッ(定規 jougi)
・สมุดบันทึก サムッ バントゥッ(グ)(メモ帳 memochou)
・กล่องดินสอ グロンディンソー(ふでばこ fudebako)
・มีด คัตเตอร์ ミーッ カットァー(カッター kattaa)
・ที่เย็บกระดาษ ティーイェップ グラダーッ(ホチキス hochikisu)
・กาว ガーオ(のり nori)
・เครื่องคิดเลข クルーアンキッレーク(電卓 dentaku)
・เทปกาว テープガーオ(セロハンテープ serohanteepu)
・พู่กัน プーガン(筆 fude)
・สีโปสเตอร์ スィーポーストァー(絵の具 enogu)

⇐PREV / NEXT⇒