ควรจะ~ไปแล้ว 〜ればよかった

【Tags】: 
---------------------------
〜ば よかった
ควรจะ~ไปแล้ว (แต่เสียดายที่ไม่ได้ทำ)
---------------------------
 
การใช้ ~ばよかった มักจะใช้กับการกระทำที่ผ่านไปแล้วในอดีต และรู้สึกเสียดายอย่างยิ่งที่ตอนนั้นไม่ได้ทำ เช่น
 
タイがこんなに寒くなるなら、
日本から冬服を持ってくればよかった。
タイ が こんなに さむく なる なら、
にほん から ふゆふく を もって くれば よかった。
ถ้าประเทศไทยจะหนาวขนาดนี้
ฉันควรจะเอาเสื้อกันหนาวมาจากญี่ปุ่น (แต่เสียดายที่ไม่ได้เอามา)
 
母と一緒に行けばよかった。
はは と いっしょ に いけば よかった。
ฉันควรจะไปกับคุฌแม่ (แต่เสียดายที่ไม่ได้ไปด้วยกัน) 
 
本当の事を言えばよかった。
ほんとう の こと を いえば よかった。
ฉันควรจะบอกความจริง (แต่เสียดายที่ไม่ได้บอก) 
 
若い時、もっと勉強すればよかった。
わかいとき、もっと べんきょう すれば よかった。
สมัยเด็กๆ ฉันควรจะเรียนกว่านี้  (แต่เสียดายที่ไม่ได้เรียนมาก) 

⇐PREV / NEXT⇒