〜เกินไป 〜すぎる

【Tags】: 

〜เกินไป
อันนี้เผ็ดเกินไปสำหรับฉันค่ะ

〜すぎる
これは、わたしには辛すぎます。

*วัยรุ่นญี่ปุ่นใช้〜すぎるกับคำที่มีความหมายดีด้วยค่ะ เช่น
・すごすぎる sugosugiru(ยอดไปเลย)
・かわいすぎる kawaisugiru(น่ารักมากๆ)

【Vocab】: 

・อันนี annii(これ kore)
・เผ็ด ped(辛い karai)
・สำหรับ samrap(〜には 〜niwa)
・ฉัน chan(わたし watashi)
*ผม pom(僕 boku)

⇐PREV / NEXT⇒