ไปญี่ปุ่น 日本へ

คุณเคยไปญี่ปุ่นไหมคะ?
ในญี่ปุ่นคุณอยากไปที่ไหนคะ?

あなたは日本へ行ったことがありますか?
anata wa nihon e ittakoto ga arimasuka?
日本のどこへ行きたいですか?
nihon no doko e ikitai desuka?

【Vocab】: 

・คุณ クン(あなた anata)
・เคย クェーイ(〜したことがある 〜shitakotogaaru)
・ไป パイ(行く iku)
・ญี่ปุ่น イープン(日本 nihon)
・ที่ ไหน ティーナイ(どこ doko)
・อยาก ヤーク(〜したい shitai)

⇐PREV / NEXT⇒