มากกว่า 〜よりたくさん

【Tags】: 
วันนี้เจ้าบอง หมาของกะทิ จะมาช่วยสอนด้วยนะคะ
今日はカティの犬、ボン先生が教えます。
 υ´• ﻌ •`υ

ผมตัวเล็กกว่ากะทิ

แต่กินมากกว่ากะทิ

僕はカティより体が小さいです。
でも、カティよりたくさん食べます。

【Vocab】: 

・ผม pom(僕 boku)
・ตัว tuwa(体 karada)
・เล็ก lek(小さい chiisai)
・กว่า gwaa(〜より)
・แต่ tee(でも demo)
・กิน gin(食べる taberu)
・มากกว่าก(〜よりたくさん yori takusan)

⇐PREV / NEXT⇒