บ้านดำที่เชียงราย チェンライの黒い家

【Tags】: 

วันสุดท้าย กะทิไปบ้านดำที่เชียงรายค่ะ บางคนคิดว่าไม่น่าไป แต่ถึงยังไงก็รู้สึกดีแล้วที่กะทิตัดสินใจจะไป ออกแบบได้สร้างสรรค์มาก รู้สึกได้อารมณ์ศิลปะจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ศิลปินสร้างค่ะ อาจจะเป็นที่ที่น่าไปสำหรับคนที่ชอบศิลปะค่ะ
wan sud taay Kati pai baan dam tii chiang raay ka baang kon kid waa mai naa pai tee tung yangai goo ruusuk dii leeo tii Kati tadsinjai ja pai oogbeeb dai saangsan maak ruusuk dai aarom sinlapa jaag tuk sing tuk yaang tii sinlapin saang ka aat ja pen tii tii naapai samrap kon tii choop sinlapa ka

最終日はチェンライのバーンダムに行きました。行く価値はないと思う人もいますが、着いてすぐに、来てよかったと思いました。とても迫力があり、創造された全てのものから作者の情熱を感じました。ここはきっと、芸術が好きな人にはとても魅力的な所です。
さいしゅうび は チェンライ の バーンダム に いきました。いく かち は ない と おもう ひと も いますが、ついて すぐに、きて よかった と おもいました。とても はくりょく が あり、そうぞう された すべて の もの から さくしゃ の じょうねつ を かんじました。ここ は きっと、げいじゅつ が すきな ひと には とても みりょくてき な ところです。

【Vocab】: 

・วันสุดท้าย wan sud taai(最終日 saishuubi)
・ไป pai(行く iku)
・บ้านดำ baandam(バーンダム 黒い家)
・เชียงราย chiang raay(チェンライ chenrai)

・บางคน baangkon(ある人 aru hito)
・คิดว่า kid waa(思う omou)
・ไม่น่าไป mai naa pai(行く価値がない iku kachi ga nai)
・แต่ tee(でも demo)
・ถึง tung(着く tsuku)
*すぐに suguni(ทันที tantii)
・ยังไงก็ yangaigoo(どうにしても dounishitemo)
・รู้สึก ruusuk(感じる kanjiru)
・ดีแล้วที่ dii leeo tii(〜て よかった 〜te yokatta)
・ตัดสินใจจะไป tad (行く事にする iku koto ni suru)
*ดีแล้วที่ตัดสินใจจะไป (来てよかった kite yokatta)

・ออกแบบ oogbeep(デザイン dezain)
・สร้างสรรค์ saangsan(≒迫力がある hakuryoku ga aru)
・มาก maak(とても totemo)
・ได้อารมณ์ศิลปะ day aarom sinlapa(≒(芸術への)情熱 jounetsu)
・จาก jaag(〜から 〜kara)
・ทุกสิ่งทุกอย่าง tuksing tuk yaang(全て subete)
・ศิลปิน sinlapin(芸術家 geijutsuka/作者 sakusha)
・สร้าง saang(創造する souzou suru)

・อาจจะ aat ja(きっと kitto)
・เป็น pen(〜である 〜de aru)
・ที่ tii(場所 basho/所 tokoro)
・ที่น่าไป(直訳:行く価値のある/ 魅力的な miryokuteki na)
・สำหรับ samrap(〜にとって 〜ni totte)
・คน kon(人 hito)
・ที่ ชอบ tii choop(〜が好きな 〜ga suki na)
・ศิลปะ sinlapa(芸術 geijutsu)

⇐PREV / NEXT⇒