วัดร่องขุ่น ワットロンクン

【Tags】: 

ถึงวัดร่องขุ่นก่อนเวลาปิดพอดี! สีขาวสวยมากเท่มากจริงๆ ข้างในก็มีรูปวาดอย่างแฟนตาซี เห็นโดราเอม่อนด้วย555 รู้สึกประทับใจมากๆกับมุมมองของศิลปินที่สร้างวัดนี้ค่ะ
tung wad rong kun goon weelaa pid poodii! sii kaao sway maak tee maak jing jign kaan nai goo mii ruup waad yang feentaasii hen dooraaemoon dway555 ruusuk pratab jai maak maak gap mummoong kong sinlapin tii saang wad nii ka

ワットロンクンにぎりぎり着きました!圧倒的な白さが綺麗でかっこよく、中も幻想的な絵が描かれており、ドラえもんもいました笑 このお寺を建てた作者の世界観に感動しました。
ワットロンクン に ぎりぎり つきました!あっとうてき な しろさ が きれいで かっこよく、なか も げんそうてき な え が えがかれており、ドラえもん も いました 笑 この おてら を たてた さくしゃ の せかいかん に かんどうしました。

【Vocab】: 

・ถึง tung(着く tsuku)
・วัดร่องขุ่น wat rong kun(ワットロンクン=チェンマイの白い寺)
・ก่อน goon(前 mae)
・เวลาปิด weelaa pid(閉館時間 hei kan jikna)
・พอดี poodii(ちょうど choudo/ ぎりぎり girigiri)
*圧倒的 attouteki(ที่มากมาย)
・สีขาว sii kaao(白 shiro)
・สวย sway(奇麗 kirei)
・มาก maak(とても totemo)
・เท่ tee(かっこいい kakkoii)
・จริงๆ jingjing(本当に hontou ni)

・ข้างใน kaang nai(中 naka)
・ก็ goo(も mo)
・มี mii(ある)
・รูปวาด ruup waad(絵 e)
・อย่าง yaang(〜のように 〜no youni)
・แฟนตาซี feentasii(幻想的 gensouteki)
・描かれている egakareteiru(รูปถูกกระทำของ “描く egaku / kaku” =วาด)

・เห็น hen(≒見つけた mitsuketa)
・โดราเอม่อน dooraaemoon(ドラえもん)
・555 haa haa haa(笑 wara)

・รู้สึก ruusuk(感じる kanjiru)
・ประทับใจ กับ pratabjai gap(感動する kandou suru)
・มุมมอง mummoong(世界観 sekaikan)
・ของ kong(〜の 〜no)
・ศิลปิน sinlapin(芸術家 geijusuka/ 作者 sakusha)
・สร้าง saang(建てる tateru)
・วัด นี้ wad nii(この寺 kono tera)

⇐PREV / NEXT⇒