ไปปาร์ตี้กันมั้ย パーティー行く?

【Tags】: 

ถ้าเพื่อนชวนคุณไปปาร์ตี้ คุณจะตอบว่ายังไงคะ
友達にパーティーに誘われたら、あなたはどう答えますか?(^皿^)

120% จะไปแน่ๆ ja pai neenee
100% จะไป ja pai
80% คิดว่าจะไป kid waa ja pai
70% น่าจะไป naa ja pai
50% อาจจะไป aat ja pai
30% ถ้าไปได้ก็จะไป taa pai dai goo ja pai
10% คิดว่าจะไม่ไป  kid waa ja mai pai
0% ไม่ไป mai pai

120% 絶対行きます zettai ikimas
100% 行きます ikimas
80% 行くと思います iku to omoimas
70% たぶん行きます tabun ikimas
50% 行くかもしれません iku kamo shiremasen
30% 行けたら行きます iketara ikimas
10% 行かないと思います ikanai to omoimas
0% 行きません ikimasen

【Others】: 

*เมื่อไม่อยากไปและปฏิเสธอ้อมๆ คนญี่ปุ่นมักจะตอบ「行けたら行きます(ถ้าไปได้ก็จะไป)」 แต่ส่วนมากทุกคนจะคิดว่าคนนั้นจะไม่มาค่ะ

⇐PREV / NEXT⇒