สำนวนที่ใช้ในที่ทำงาน 職場で使うフレーズ (#5)

สำนวนที่ใช้ในที่ทำงาน 職場で使うフレーズ (#5)

สำนวนที่ใช้ในที่ทำงาน 職場で使うフレーズ (#5)

สำนวนที่ใช้ในที่ทำงาน 職場で使うフレーズ (#5)

สำนวนที่ใช้ในที่ทำงาน 職場で使うフレーズ (#5)

สำนวนที่ใช้ในที่ทำงาน 職場で使うフレーズ (#5)

สำนวนที่ใช้ในที่ทำงาน 職場で使うフレーズ (#5)

สำนวนที่ใช้ในที่ทำงาน 職場で使うフレーズ (#5)

【Tags】: 

---------------------------------

・ประธาน prataan(社長 shacho)
・หัวหน้าแผนก huwanaa paneeg(部長 bucho)
・หัวหน้า huwanaa(上司 joushi)

【ตอนสวัสดี 挨拶】
สวัสดีตอนเช้า
おはようございます
ohayou gozaimasu
 
สวัสดีตอนกลางวัน
こんにちは
konnichiwa
 
สวัสดีตอนเย็น
こんばんは
konbanwa
 ---------------------------------
【ตอนแนะนำตัว 自己紹介】
ฉันชื่อกะทิค่ะ
chan chuu Kati ka
私はカティです。
watashi wa Kati desu
 
ขอฝากตัวด้วยนะคะ
koo faag tuwa duwai naka
よろしくお願いします。
yoroshiku onegaishimau
 ---------------------------------
【ตอนพูดเชิญหัวหน้า 誘導する時】
เชิญค่ะ chəən ka
どうぞ douzo
 
เชิญนั่งลงค่ะ
chəən nanglong ka
どうぞ座ってください
douzo suwatte kudasai
 
รอสักครู่นะคะ
roo sakruu naka
少々お待ちください
shoushou omachi kudasai
 ---------------------------------
【ตอนแสดงสถานที่ 場所を表す時】
・ห้องน้ำ hong naam(トイレ toire)
・ห้องประชุม hong prachun(会議室 kaigishitsu)
*โรงอาหาร rong ahaan(食堂 shokudou)
 
ห้องน้ำอยู่ที่ไหนคะ
hong naam yuu tii nai ka
トイレはどこですか?
toire wa doko desuka?
 
ห้องน้ำอยู่ทางนี้ค่ะ
toire wa doko desuka?
トイレはこちらです。
toire wa kochira desu
 ---------------------------------
【ตอนขอบคุณหรือขอโทษ 感謝と謝罪】
ขอบคุณค่ะ
koopkunka
ありがとうございます。
arigatou gozaimasu
 
อร่อยมากค่ะ
aroi maak ka
とてもおいしいです。
totemo oishii desu
 
ขอโทษค่ะ
kootoot ka
すみません。
sumimasen
 ---------------------------------
【ตอนบอกลา 別れ際】
「お疲れさまです otsukare sama desu」เป็นสำนวนที่คนญี่ปุ่นใช้บ่อยที่สุดที่ทำงานค่ะ
มาจากคำว่า「疲れる เหนื่อย」มีความหมายว่า ขอบคุณสำหรับความเหนื่อยยาก
หรือขอบคุณที่ทำงานด้วยกัน ใช้พูดกับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานก็ได้ค่ะ
 
ใช้ตอน...
①ตอนสวัสดีเฉยๆในที่ทำงาน
②ตอนเลิกงานและกลับบ้าน
③เวลามีโปรเจ็กต์และทำเสร็จ
 
เดินทางกลับดีๆนะคะ
dəən taang glab dii dii naka
お気をつけて
okiotsukete
 
ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
duu lee skapaap duwai naka
どうぞお元気で
douzo ogenkide

⇐PREV / NEXT⇒