อดทนนั่งบนก้อนหินสามปี 石の上にも三年

【Tags】: 

【สุภาษิตญี่ปุ่น】
อดทนนั่งบนก้อนหินสามปี

หลังจากอดทนนั่งบนก้อนหินสามปี ก้อนหินที่เย็นก็จะเปลี่ยนเป็นก้อนหินอุ่น ความอดทนเป็นสิ่งสำคัญ จงพยายาม อย่ายอมแพ้

【日本のことわざ】
石の上にも三年
ishi no ue nimo sannen

冷たい石でも三年座り続ければ温まることから、何事にも忍耐強さが大切だということ。

【Vocab】: 

・อดทน オットン(耐える taeru)
・นั่ง ナン(座る suwaru)
・บน ボン(〜の上 〜no ue)
・ก้อนหิน ゴーンヒン(石 ishi)
・สามปี サームピー(三年 san nen)
-----------------------------------------------
・เย็น ヤェン(冷たい tsumetai)
・อุ่น ウン(温かい atatakai)
・ความอดทน クワームオットン(忍耐 nintai)
・สำคัญ サムカン(大切 taisetsu)
・พยายาม パヤヤーム(努力する doryoku suru)
・อย่ายอมแพ้ ヤーヨンペー(あきらめない akiramenai)

⇐PREV / NEXT⇒