มังคุดที่หายาก 幻のマンゴスチン

【Tags】: 

วันนี้เป็นวันที่โชคดีมากกก ได้เจอร้านที่ขายมังคุดกิโลละ30บาทเอง!! มังคุดเป็นผลไม้ไทยที่กะทิชอบเป็นอันดับ2และหายากด้วย!!ตื่นเต้นมากจนเซลฟี่ไปหลายรอบแล้วค่ะ555
wannii pen wan tii chook dii maaaaaak dai jəə raan tii kaay mangkud giloo la saam sip baht eeng!! mangkud pen ponlamay thai tii Kati choop pen andap song le haa yaak duway!! tuunten maak jon selfii pai laay roob leeo ka

今日はとてもラッキーです!マンゴスチンを売っているお店に出くわしました、しかも1kgたったの30バーツ!マンゴスチンはタイの果物の中で私が2番目に好きな果物です。見つけるのもなかなか難しいです。うれしすぎて興奮してたくさんセルフィーを撮ってしまいました笑
きょう は とても ラッキー です!マンゴスチン を うっている おみせ に でくわしました、しかも いちキロ たったの さんじゅう バーツ!マンゴスチン は タイ の くだもの の なか で わたし が にばんめ に すきな くだもの です。みつける のも なかなか むずかしい です。うれしすぎて こうふんして たくさん セルフィー を とって しまいました。

【Vocab】: 

・วันนี้ wannii(今日 kyou)
・เป็น pen(は wa)
・วัน wan(日 hi)
・โชคดี chook dii(ラッキー rakkii)
・มาก maak(とても totemo)

・ได้ dai(可能系)
・เจอ jəə(会う au)
*出くわす dekuwasu(เจอโดยบังเอิญ)
・ร้าน raan(お店 omise)
・ขาย kaay(売る uru)
・มังคุด mangkud(マンゴスチン mangosuchin)
*しかも shikamo(อีกด้วย iig dway)
・กิโล giloo(キロ kiro)
・ละ la(〜につき 〜ni tsuki)
・บาท baht(バーツ baatsu)
・เอง eeng(だけ dake/ たったの tattano/ 自分 jibun)

・ผลไม้ ponlamay(果物 kudamono)
・ไทย thai(タイ tai)
*〜の中で 〜no naka de(ใน〜)
・ชอบ choop(好き suki)
・อันดับ〜 andap〜(〜番目 〜banme)
・และ le(そして soshite)
・หา haa(見つける mitsukeru)
*なかなか nakanaka(ค่อนข้าง koonkaang)
・ยาก yaak(難しい muzukashii)
・ด้วย dway(も mo)

*うれしい ureshii(ดีใจ diijai)
*〜すぎる 〜sugiru(เกินไป gəən pai)
・ตื่นเต้น tuunten(興奮する koufun suru)
・จน jon(〜するほど 〜suruhodo)
・เซลฟี่ seelfii(セルフィー serufii)
*撮る toru(ถ่าย taay)
・〜ไปแล้ว 〜pai leeo(〜てしまった 〜tte shimatta)
・หลาย laay(たくさん takusan)
・รอบ roob(回 kai/ 周 shuu)

⇐PREV / NEXT⇒